Uslovi korišćenja

Ovaj dokument se odnosi na opšte uslove korišćenja ovog sajta i usluga na sajtu. Pristupom i korišćenjem ovog sajta, newlsetter ili bilo koju drugu uslugu, podrazumeva se pristanak na uslove korišćenja definisane ovim dokumentom.

Uvod

Veb-sajt www.jekinabasta.info, kao i inofrmacije, sadržaj, proizvodi i usluge koje su na njemu dostupne (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom „Veb-sajt. Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“) podrazumevaju uslove koji se odnose na korišćenje ovog Veb-sajta.

Izmene uslova

Jekinabasta.info povremeno pravi izmene Uslova po sopstvenom odlučivanju, kroz ažuriranje teksta ovog dokumenta, i definisanjem datuma važenja nove verzije Uslova. Kontinuriano korišćenje Veb-sajta, koje se nastavlja i nakon izmena u Uslovima, podrazumeva saglasnost korisnika sa novom verzijom Uslova. Zbog ovoga savetujemo da uvek kada posećujete Veb-sajt proverite da li je istaknuta nova verzija Uslova.

Kontakt podaci

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim Uslovima ili sa Veb-sajtom, možete nas kontaktirati putem e-maila [email protected]

Privatnost

Informacije o čuvanju ličnih podataka korisnika, prikupljenih na Veb-sajtu, detaljno su opisane u Politici privatnosti. Jekinabasta.info može povremeno vršiti izmene ove politike, po sopstvenom odlučivanju.

Korišćenje informacija i sadržaja na veb sajtu

Pod sadržajem se podrazumevaju informacije, saveti, preporuke, postovi, tekstovi, fotografije, video sadržaji, podaci i ostali materijali (u daljem tekstu: „Sadržaj“). Deo Sadržaja je kreiran od strane Jekinabasta.info i njenih saradnika. Iako se Jekinabasta.info trudi da obezbedi da Sadržaj na Veb-sajtu bude tačan, ažuriran, precizan, kompletan, Jekinabasta.info ipak ne može garantovati i nije odgovoran za tačnost, kompletnost i ažuriranost bilo kog dela Sadržaja, bilo da je Sadržaj postavljen od strane JekinaBasta.info, bilo od njenih saradnika. Sva mišljenja, saveti, izjave ili druge informacije na Veb-sajtu koja su data od strane Trećih lica, jesu isključivo odgovornost Trećih lica, a ne vlasnika sajta. Jekinabasta.info ne garantuje i nije odgovoran za tačnost i sigurnost bilo kakvog mišljenja, saveta ili izjave koji se nalaze na ovom Sajtu.

Vlasništvo nad inteletualnom svojinom

Vlasništvo Veb-sajt je u vlasništvu PG Snežana Petrović, Apatin . Sva prava nad, vlasništvo nad i korist od Sadržaja na Veb-sajtu, kao i izgled, utisak, dizajn, autorska prava, logo-i, zaštitni znaci i žigovi vezani sa Veb-sajt, kao i URL-ovi Veb-sajta su vlasništvo  Jekinabasta.info ili Trećih lica.

Korišćenje sadržaja

Jekinabasta.info dozvoljava korisnicima opozivo ograničeno pravo, koje nije ekskluzivno niti se može preneti, da čita, gleda, kopira, štampa i distribuira Sadržaj sa Veb-sajta samo za lične, nekomenracijalne potrebe, pod uslovom da se ne ukloni ili vizuelno ne naruši oznaka autorskog prava ili zaštitni znak ili druge oznake prava vlasništva koji su prikazani ili su u vezi sa Sadržajem. Nije dozvoljeno korišćenje Sadržaja sa Veb-sajta u bilo koje druge svrhe bez prethodne pisane saglasnosti od strane vlasnika sajta. Sva prava koja nisu specifično preneta ovim Ugovorom ostaju na raspolaganju isključivo Jekinabasta.info.

Zaštitni znak

Svi zaštitni znaci, žigovi, logo-i i dizajnerska rešenja korišćena na ovom sajtu, bilo da su registrovana ili nisu, u vlasništvu su Jekinabasta.info ili Trećih lica. Nije dozvoljeno korišćenje ili prikazivanje bilo kog žiga, znaka, logo-a ili dizajnerskog rešenja koji su u vlasništvu jekinabasta.info ili njenih partnera, bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Modifikacija ili suspenzija sajta

Jekinabasta.info može u bilo kom momentu izmeniti, prekinuti ili suspendovati Veb-sajt, ili bilo koji njegov deo, privremeno ili stalno, bez prethosnog obaveštavanja Korisnika.