Politika privatnosti

Ko smo mi

Naša veb adresa je : https://jekinabasta.info

Koje lične podatke skupljamo i zašto ih skupljamo ?

Komentari

Kada posetioci ostave komentare na veb mestu, skupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare kao i IP adresu posetioca i nisku user agent njegovog pregledača veba za pomoć u otkrivanju nepoželjnog.

Anonimizovana niska napravljena od vaše adrese e-pošte (takođe nazvana i heš) može biti dostavljena usluzi Gravatar da bi se videlo da li je koristite. Politika privatnosti usluge Gravatar je dostupna ovde: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša slika profila je vidljiva javnosti u smislu vašeg komentara.

Sadržaj

Ukoliko otpremate slike na veb mesto, trebalo bi da izbegavate otpremanje slika sa ugnežđenim podacima lokacije (EXIF GPS). Posetioci veb mesta mogu da preuzmu i izvuku podatke o lokaciji sa slika sa veb mesta.

Obrasci za kontaktiranje

www.jekinabasta.info na ovom sajtu koristi standardnu „plug-in“ aplikaciju za kontakt koja je instalirana na preko milion sajtova, i smatra se potpuno bezbednom i GDPR usaglašenom. U toku kontakta svi podaci koje ostavljate su opcioni, sem e-mail adrese koja nam je neophodna da bismo nastavili komunikaciju koju ste VI inicirali (tj. da bismo vam odgovorili na postavljeno pitanje). www.jekinabasta.info . ne prikuplja, čuva niti koristi bilo koji podatak izvan ovog sajta. Vaša e mail adresa ji sadržaj poruke su vidljivi samo adminstratoru sajta, i na vaš zahtev je možemo trajno ukloniti. Ni jedna treća osoba ne može pristupiti sadržaju vaše poruke niti vašim konktakt podacima.

Kolačići

Ukoliko ostavite komentar na našem veb mestu, možete se izuzeti od snimanja svog imena, adrese e-pošte i veb mesta u kolačićima. Oni su zbog vaše udobnosti tako da ne morate da ponovo popunjavate svoje detalje kada ostavite drugi komentar. Ovi kolačići traju godinu dana.

Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta

Članci na ovom veb mestu mogu da sadrže ugnežđeni sadržaj (npr. video snimke, slike, članke, itd). Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta se ponaša na potpuno isti način kao da je vaš posetilac posetio drugo veb mesto.

Ta veb mesta mogu da prikupe podatke o vama, koriste kolačiće, ugnezde dodatno praćenje od strane treće strane i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugnežđenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije sa ugnežđenim sadržajem ukoliko imate nalog i prijavljeni ste na to veb mesto.

Analitika

www.jekinabasta.info standardno koristi „Google-analitics“ program za analitiku. Koliko je nama poznato svi podaci o posetama sajta su anonimni, a kompanija Google garantuje za to svojim renomeom. Word-press platforma na kojoj se nalazi ovaj sajt po našim saznanjima ne koristi nikakvu dodatnu analitiku, a svi autori „plug-in“ dodatka garantuju da su njihove aplikacije GDPR kompatibilne, i da čuvaju anonimnost korisnika.

Sa kim delimo vaše podatke

Vaše podatke ne delimo sa nikim, više o tome pročitajte u uslovima korišćenja. Politika servisa www.jekinabasta.info je da maksimalno štiti privatnost svojih korisnika, i u tom smislu preduzimamo sve mere primerene veličini i finansijskoj snazi našeg sajta. Nemamo saznanja da bilo koja državna ili paradržavna služba ili institucija nadgleda javnu infrastrukturu (Internet), ili naše konkretne aktivnosti i komunikaciju. Kao što verovatno i vi znate, postoje jake indicije za to, pa ukoliko su podaci o kojim brinete toliko osetljivi – najiskrenije vam savetujemo da u komunikaciji potpuno izbegavate Internet.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Ukoliko ostavite komentar, taj komentar i njegovi meta podaci se čuvaju neograničeno. Ovo je zato da bismo prepoznali i automatski odobrili sve komentare koje uslede umesto da ih držimo u redu za pregled.

Koja prava imate u odnosu na vaše podatke

Ukoliko imate nalog na ovom veb mestu, ili ste ostavili komentare, možete da zahtevate da primite datoteku sa izvezenim ličnim podacima koje držimo o vama uključujući bilo koje podatke koje ste nam dostavili. Takođe možete da zahtevate da obrišemo bilo koje lične podatke koje držimo o vama. To ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni da držimo zbog administrativnih, pravnih ili bezbedonosnih razloga.

Gde šaljemo vaše podatke

Komentari posetioca mogu da budu provereni kroz uslugu automatskog prepoznavanja nepoželjnih komentara. Ova provera je anonimna, i odnosi se samo na upoređivanje elektronskih IP adresa sa tzv „black-list“ spiskovima poznatih spamera i botova. Ovakva provera ne ugrožava vašu privatnost ni na koji način.

Vaše informacije za kontaktiranje

Koristimo samo u direktnoj komunikaciji koju vi inicirate. www.jekinabasta.info ne prikuplja, obrađuje, niti čuva podatke svojih klijenata ili potencijalnih klijenta izdvojeno. Jedini izuzetak su kontakt podaci koje se generišu prirodno tokom redovne komunikacije preko e-maila i sličnih on-line servisa koju vi inicirate. U svakom trenutku možete tražiti da vas izbrišemo iz tih imenika. Izuzetak su samo knjigovodstvene i slične aplikacije u kojima se vaši podaci čuvaju isključivo iz admistrativno-pravnih razloga. Takve evidencije su dostupne samo ovlašćenim licima (državnim organima).

Dodatne informacije

Kako štitimo vaše podatke

Sva računarska infrastruktura kompanije www.jekinabasta.info je zaštićena od neovlašćenog pristupa jakim lozinkama, dvostepenim sistemom autentifikacije, firewall-om i ažurinim antivirusnim programima. U tom smislu stalno radimo na povećanju bezbednosti i praćenju novih tehnologija. Ipak treba imati u vidu da je www.jekinabasta.info ipak servis sa ograničenim materijalnim sredstvima i kadrovskim potencijalom. Mi ćemo uvek uložiti svaki RAZUMAN napor u cilju bezbednosti našeg sistema, uključujući tu i vaše podatke. Na klijentima je da procene da li vrednost ugroženih podataka opravdava rizik koji se nikada do kraja ne može isključiti. Ukolliko niste sigurni u to preporučujemo vam da koristite alternativne kanale za kontakt (papirnu poštu, telefon, i slično). Ukoliko verujete da je javna infrastruktura sigurna.

Koje postupke imamo u slučaju curenja podataka

www.jekinabasta.info se maksimalno trudi da sačuva integritet svog poslovno informacionog sistema, uključujući i vaše eventualne lične podatke. Sva komunikacije preko našeg sajta je kriptovana (https://), a preduzete su i sve druge mere predostrožnost od neovlašćenog korišćenja. Ukoliko usled neke više sile ili spoljnog upada ipak dođe do komprimitovanja sistema, kompletan sajt sa svim bazama i fajlovima je moguće obrisati za nekoliko sekundi, a potom restaurirati sve iz backup-ovanih rezervnih verzija uz promenjene bezbednosne podatke. Koliko nam je poznato, naš sajt je kao i svi ostali na webu praktično stalno izložen raznim pretnjama, DDOS napadima, pokušajima hakovanja i slično – ali NIKADA do sada nismo gubili kontrolu nad sajtom i podacima.

Od kojih trećih strana primamo podatke

www.jekinabasta.info ne koristi podatke od trećih lica. Mi smo protiv svih  nelegalnih  praksi, i ne upražnjavamo ih. Ukoliko imamo potrebu za javno objavljenim podacima o privrednim subjektima (npr registracija iz APR-a, Narodne banke i slično) takve podatke ne čuvamo, klasifikujemo, arhiviramo ili upotreljavamo za bilo koju drugu namenu, osim one za koju su nam bili potrebni (npr. plaćanje računa i slično)

Koje automatsko donošenje odluka i/ili profilisanje radimo sa korisničkim podacima

Tehnički podaci vezani za programsku analitiku i druge automatizovane servise se automatski brišu u standardnom roku (na servima itd). Svi plug-in dodaci i funcionalnosti koje koristimo u okviru aplikacije su takođe GDPR kompatibilni, i to redovno proveravamo i po potrebi ažuriramo. Neka od ovih ažuriranja su automatizovana. Po našem saznanju svi „backend“ sistemi koji podržavaju funkcionisanje ovog sajta, i vode računa o automatizaciji procesa (uključujući i bezbednosne) su bezbedni i ažurni. U slučaju bilo kakviih tehničkih problema korisnički servis našeg provajdera nam  u najkraćem roku pruža efikasnu podršku.

Zahtevi za obelodanjivanjem regulisane industrije

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da www.jekinabasta.info nije član nikakvih specijalno regulisanih industrija, niti u tom smislu podleže posebnim propisima i obavezama u smislu privatnosti.